Some operating systems and tools for building custom OSs.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Alexander Jung 1d5765de87 Expand all TAG environment variables 2 lat temu
.ci Expand all TAG environment variables 2 lat temu
Dockerfile Copy all the libs 2 lat temu
Makefile Create a Makefile to automatically make the container 2 lat temu
README.md Create README.md with build status 2 lat temu

README.md

Dockerized QEMU

Build Status